Huiskamer van Lierop en steunpunt plus naar Dorpscooperatie Lierop Leeft

Tijdens het openingsweekend dat gedeeltelijk door de aangescherpte coronamaatregelen  kwam te vervallen is de Huiskamer van Lierop en het daarbij behorende steunpunt plus door de voorzitter van Stchting Dorpsoverleg, Lierop Annette Wilde overgedragen aan de voorzitter van Dorpscoöperatie Lierop Leeft, Martien Kusters.

 
Steunpunt Plus in Henricushof is sinds 1998 onderdeel van Dorpsoverleg Lierop. In de aanloop naar de uitvoering van De Huiskamer van Lierop is de gedachte ontstaan of het Steunpunt Plus waaronder het project valt wellicht beter in handen is van Dorpscoöperatie Lierop Leeft waar Dorpsoverleg Lierop al veel mee samenwerkt. Omdat het leeuwendeel van de activiteiten van de coöperatie zorg, welzijn en ondersteuning en gezondheid omvat is dit geen onlogische gedachte.
 
De start van de nieuwe huiskamerfunctie was een logisch moment om deze stap te zetten. Sindsdien hebben beide besturen een aantal gesprekken gevoerd en de mogelijkheden onderzocht. Beide besturen hebben besloten het steunpunt waaronder het project valt over te dragen aan de dorpscoöperatie.
 
De dorpsondersteuner, die een deel van haar werkterrein heeft in het steunpunt en nauw samenwerkt met de gastvrouwen, is in dienst van de coöperatie. De gastvrouwen zelf komen na overname ook in dienst van Lierop Leeft. De coöperatie maakt al gebruik van de huiskamer voor haar dagbesteding, het diner voor 55plus en het maandelijks koffie-uurtje op zondagochtend. Daarnaast heeft de coöperatie een groter vrijwilligersnetwerk waardoor de wens voor opening van de huiskamer in het weekend en tijdens vakanties mogelijk sneller en blijvend realiseerbaar wordt. Betrokken partijen zoals de gemeente Someren als subsidieverstrekker, woningbouwcoöperatie Wocom als verhuurder, bewoners, gastvrouwen en vrijwilligers van het steunpunt staan positief tegenover de overname. De formele overname is per 1 januari 2022..

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Reacties op dit bericht