Werkgroepen

Dorpsoverleg Lierop kent een tweetal werkgroepen die vallen onder haar verantwoordelijkheid:

De werkgroepen informeren het bestuur van het Dorpsoverleg minimaal één keer per jaar, meestal tijdens de jaarvergadering, over de stand van zaken van hun activiteiten.