Bestuur

De dagelijkse leiding van Dorpsoverleg Lierop is in handen van het dagelijks bestuur. Vier maal per jaar organiseert het dagelijks bestuur een openbare vergadering in gemeenschapshuis De Vurherd.

Andere bestuursactiviteiten zijn:

Peilen van de behoefte van de Lieropse bevolking op ruimtelijk, sociaal en cultureel gebied.

Verzamelen van informatie die van belang is voor het dorp of een bepaalde aangelegenheid.

Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor:

De bedrijfsvoering en het personeelsbeleid van gemeenschapshuis De Vurherd uitgevoerd door de beheersgroep.
Het financieel beheer van zowel de activiteiten van het Dorpsoverleg en haar werkgroepen als van de bedrijfsvoering van De Vurherd.
Advisering aan het gemeentebestuur van de gemeente Someren.
Statuten en rooster van aftreden

Het Dagelijks bestuur handelt volgens de in 2019 door het algemeen bestuur vastgestelde statuten en een rooster van aftreden

Bestuursleden

Voorzitter
Annette Wilde
annette@dorpsoverleglierop.nl

Secretaris
Riet vd Hurk
riet@dorpsoverleglierop.nl

Vice-voorzitter
Mark Gofers
mark@dorpsoverleglierop.nl

Penningmeester
Tim Vullings
tim@dorpsoverleglierop.nl