Home
Ik heb een vraag!

 
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Vraag / opmerking
Welkom op de website van Dorpsoverleg Lierop.
 
Dorpsoverleg Lierop is er voor iedere Lieropse inwoner. Het dorpsoverleg is het platform en aanspreekpunt voor inwoners, lokale verenigingen en instellingen en organiseert hiervoor vier keer per jaar een openbare vergadering.
 
Dorpsoverleg Lierop is initiatiefnemer of stimuleert sociaal culturele activiteiten, maatschappelijke acties en andere activiteiten en maakt deze onder voorwaarden financieel mogelijk.
 
Ook is het dorpsoverleg adviesorgaan en gesprekspartner voor de gemeente Someren met betrekking tot zaken die Lierop aangaan. Om zodoende het welzijn en het algemeen belang van (de inwoners) van Lierop te behartigen en bevorderen.


 
Windmolens langs de A67 bij Lierop of de Lieropse Heide?
21-05-2020

Afgelopen april heeft de commissie ruimte gesproken over het concept evaluatierapport beleid zonneparken waarin nu ook windturbines zijn opgenomen.Het zonneparkenbeleid is in 2027 vastgesteld en in 2018 voor de eerste keer geëvalueerd. Nu ligt er een tweede evaluatie ter besluit aan de raad.

De behandeling van de aanvragen voor een zonnepark gingen echter niet altijd even voortvarend, regelmatig ontstond er discussie binnen de organisatie of met initiatiefnemers. Behalve het gebrek aan ervaring speelde daarbij ook de interpretatie van het beleid mee. Op onderdelen was het beleid niet altijd even duidelijk of gaf ruimte voor interpretatie. Daarom heeft er nu een tweede evaluatie plaatsgevonden op basis van de opgedane inzichten en nieuwe beleidskaders. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 
·   Nieuwe doelstelling van 70 hectare aan zonneparken voor 2020-2022 (fase 2). Deze komen bovenop de reeds vergunde hectare uit fase 1(50 hectare). Na fase 2 volgt er nog een fase 3.
  • Plannen dienen allemaal tegelijkertijd ingediend te worden en worden gezamenlijk beoordeeld (tenderconstructie).
  • Plannen voor zonneparken boven de 10 hectare hoeven niet meer aan de raad voorgelegd te worden. 
  • Toetsingscriteria zijn duidelijker geformuleerd.
  • Zorgvuldige omgevingsdialoog (wat vinden de buurtbewoners van de plannen) zijn nu een verplicht onderdeel van een initiatief.
  • VAB-locaties (voormalige agrarische bedrijfslocaties) geschikt voor kleinschalige zonneparken- tot maximaal 5.000 m2- worden vrijgesteld van de tender en vallen buiten de 70 hectare.

 WIndturbines

Verder maakte het rapport melding van het realiseren van 11 windturbines waarvan er langs de A67 5 gepland zijn (3 aan de zuidzijde en 2 aan de noordzijde). Waar exact meldt het rapport niet.

Verdere punten

Omgevingsdialoog

Deze is toegevoegd als voorwaarde, wat eerder niet was. Uit het raadsvoorstel: “Op basis van de ervaring die ondertussen is opgedaan op gebied van zonneparken is dit zeker wenselijk. Zonneparken zijn (politiek) gevoelige ontwikkelingen waarbij goed overleg met de omgeving noodzakelijk is. Daarom wordt op basis van dit nieuwe beleid alvast voorgesorteerd op de omgevingswet en de omgevingsdialoog dus verplicht gesteld. Om deze dialoog zuiver te laten verlopen zijn enkele richtlijnen opgenomen in de vorm van een stappenplan. Belangrijkste is dat er minimaal hoor en wederhoor plaatsvindt over wat er in een verslag wordt opgenomen. Er dient een zorgvuldige omgevingsdialoog te zijn gevoerd met de omgeving waarbij een handtekening van iedere belanghebbende binnen een straal van 500 meter van het plangebied (plangrens) wordt gevraagd.”

Extra landschappelijke inpassing

Voor elke 5% extra landschappelijke inpassing bovenop de vereiste 10% wordt een extra punt aan de toetsing toegekend. Tot een maximum van 40% inpassing om het doel van een zonnepark niet voorbij te schieten.
 

Maatschappelijke meerwaarde

Financiële participatie van buurtbewoners wordt specifiek toegevoegd als vorm van maatschappelijke meerwaarde.

Bevordering biodiversiteit

Was eerder al toegevoegd als meerwaarde aan beleid en is nu verder uitgeschreven.

Waterberging

De toegepaste waterberging moet dermate van omvang zijn dat deze ook daadwerkelijk een meerwaarde vormt. Dit wordt in samenspraak met het waterschap beoordeeld. Het rapport wordt op 17 juni opnieuw aan de commissie voorgelegd om op 2 juli te worden vastgesteld in de raadsvergadering.

Lees hier het raadsvoorstel en hier het gehele evaluatierapport. 

 
 
 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)

Reageren

Sluiten
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Reactie:

Reacties

Sluiten

Wij zijn benieuwd naar uw mening...

"Dorpsoverleg Lierop is een goede naam voor waar de stichting voor staat"

Aantal deelnemers: 13

Ja
92%
 
Nee
8%

Bekijk ook deze websites eens...

Gemeenschapshuis De Vurherd KBO Brabant Slap Online Lierop Leeft!
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016 • Website laten maken