Uw mening over..
"Dorpsoverleg Lierop is een niet politiek gekleurd orgaan waarin elke inwoners van Lierop zich in kan herkennen."

Aantal deelnemers: 2

Ja
50%
 
Geen mening
50%
"Dorpsoverleg Lierop is een goede naam voor waar de stichting voor staat"

Aantal deelnemers: 28

Ja
86%
 
Nee
7%
 
Geen mening
7%
"Het instellen van een werkgroep is een goede manier om de toekomst van de kermis in Lierop veilig te stellen"

Aantal deelnemers: 23

Ja
61%
 
Nee
30%
 
Geen mening
9%
"De vrachtwagenparkeerplaats aan de A 67 is een doorn in het oog van Lierop"

Aantal deelnemers: 12

Ja
42%
 
Nee
42%
 
Geen mening
17%
"De website van de Belangengroep geeft informatie waar ik wat aan heb."

Aantal deelnemers: 26

Ja
81%
 
Nee
4%
 
Geen mening
15%
"Er moet meer groen komen in het centrum van Lierop"

Aantal deelnemers: 10

Ja
60%
 
Nee
10%
 
Geen mening
30%
"De aanleg van een fiets- en voetpad aan de Heesvenstraat heeft een hoge prioriteit."

Aantal deelnemers: 70

Ja
77%
 
Nee
16%
 
Geen mening
7%
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Lijestraat 4
5715 AX  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris: Riet vd Hurk
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016