Actueel
Rapport Evaluatie project herziening Bestemmingsplan Buitengebied
22-05-2022

Dat er in de herziening van het bestemmingsplan buitengebied in deelgebied een en ander niet goed verlopen is, is bekend. Met name schorste het aan tijdige, eenduidige en begrijpelijks communicatie. Op woensdag 11 mei heeft de Gemeente Someren tijdens de vergadering commissie ruimte gesproken over het vast te stellen rapport “Evaluatie project herziening Bestemmingsplan Buitengebied waarin dit ook aan de orde komt.

Dinsdag 24 mei stelt de gemeenteraad  tijdens haar raadsvergadering  het rapport vast. 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Lierop weer schoon! In ieder geval voor even.
23-03-2022

Op zaterdag 19 maart heeft Lierop weer de handen uit de mouwen gestoken om ons mooie dorp te ontdoen van zwerfvuil! We hebben het dorp met 35 vrijwilligers schoongemaakt (26 volwassenen en 9 kinderen), daarnaast heeft D'n Hoef met een eigen team van 5 volwassenen en 10 kinderen een belangrijke bijdrage geleverd.

Met z'n allen hebben we 60 zakken zwerfvuil uit plantsoenen, bermen en sloten gehaald. Met name langs door de jeugd gebezigde fietspaden is bijzonder veel blik (alleen al meer dan 100 blikken Red Bull...) aangetroffen, erg jammer dat dat zomaar achteloos in de natuur wordt gegooid. Maar ook zijn we een beer, stukken autoband, wieldoppen van auto's en zelfs een schemerlamp tegengekomen.

Alle deelnemers van harte bedankt! In het bijzonder een woord van dank voor de gemeente Someren die materiaal zoals zakken, grijpers, trolleys, hesjes en handschoenen beschikbaar heeft gesteld én alle verzamelde zakken heeft verzameld en afgevoerd.

Gerard Claessen i.s.m. St. Dorpsoverleg Lierop

 
 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
We gaan weer opruimen!
26-02-2022

Op zaterdag 19 maart 2022 vindt in Lierop de jaarlijkse zwerfvuildopruimdag plaats. De dag begint met een inloop tussen 8.30 en 9.00 uur in gemeenschapshuis De Vurherd. Daar sluiten we tussen 12.00 en 12.30 uur ook weer gezamenlijk af.

Dit initiatief vindt plaats in goede samenwerking tussen de Stichting Dorpsoverleg Lierop en Gerard Claassen en met ondersteuning van de gemeente Someren die zakken, zakhouders en grijpers beschikbaar stelt en zorgt voor het afvoeren van het verzamelde afval.

Gezamenlijk steken we de handen uit de mouwen om de straten en wijken in Lierop weer te ontdoen van zwerfvuil! Dat kunnen we natuurlijk niet zonder jou, daarom deze oproep: wil jij ook je steentje bijdragen aan een schone leefomgeving? Meld je dan (liefst uiterlijk 17 maart a.s.) aan via gerardenmarieke@outlook.com dan wel via 06 - 228 929 65.

Samen maken we Lierop weer zwerfvuilvrij!

 
 

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Huiskamer van Lierop en steunpunt plus naar Dorpscooperatie Lierop Leeft
04-12-2021

Tijdens het openingsweekend dat gedeeltelijk door de aangescherpte coronamaatregelen  kwam te vervallen is de Huiskamer van Lierop en het daarbij behorende steunpunt plus door de voorzitter van Stchting Dorpsoverleg, Lierop Annette Wilde overgedragen aan de voorzitter van Dorpscoöperatie Lierop Leeft, Martien Kusters.

Steunpunt Plus in Henricushof is sinds 1998 onderdeel van Dorpsoverleg Lierop. In de aanloop naar de uitvoering van De Huiskamer van Lierop is de gedachte ontstaan of het Steunpunt Plus waaronder het project valt wellicht beter in handen is van Dorpscoöperatie Lierop Leeft waar Dorpsoverleg Lierop al veel mee samenwerkt. Omdat het leeuwendeel van de activiteiten van de coöperatie zorg, welzijn en ondersteuning en gezondheid omvat is dit geen onlogische gedachte.
 
De start van de nieuwe huiskamerfunctie was een logisch moment om deze stap te zetten. Sindsdien hebben beide besturen een aantal gesprekken gevoerd en de mogelijkheden onderzocht. Beide besturen hebben besloten het steunpunt waaronder het project valt over te dragen aan de dorpscoöperatie.
 
De dorpsondersteuner, die een deel van haar werkterrein heeft in het steunpunt en nauw samenwerkt met de gastvrouwen, is in dienst van de coöperatie. De gastvrouwen zelf komen na overname ook in dienst van Lierop Leeft. De coöperatie maakt al gebruik van de huiskamer voor haar dagbesteding, het diner voor 55plus en het maandelijks koffie-uurtje op zondagochtend. Daarnaast heeft de coöperatie een groter vrijwilligersnetwerk waardoor de wens voor opening van de huiskamer in het weekend en tijdens vakanties mogelijk sneller en blijvend realiseerbaar wordt. Betrokken partijen zoals de gemeente Someren als subsidieverstrekker, woningbouwcoöperatie Wocom als verhuurder, bewoners, gastvrouwen en vrijwilligers van het steunpunt staan positief tegenover de overname. De formele overname is per 1 januari 2022.
 
 
 
 


Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Openingsweekend De huiskamer van Lierop
02-11-2021
Op 13 en 14 november nodigen we iedereen uit De huiskamer van Lierop om tussen 14.30 uur en 17.00 uur te komen bekijken. 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Realisatie Nieuwe huiskamer in Henricushof gaat van start!
03-09-2021

Dankzij de gulle giften van een achttal fondsen en organiSaties gaat vanaf 13 september tot eind oktober de recreatiezaal en aangrenzende ruimten in Henricushof op de schop. 

Na een fikse renovatie en nieuwe aankleding is de zaal straks omgetoverd tot een open ontmoetingsruimte; gezellig, warm en uitnodigend voor iedereen. Waar iedereen in Lierop van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur vrij in en uit kan lopen. De bewoners van Henricushof, de nog zelfstandig wonende ouderen in Lierop en iedereen die graag aanschuift, verhalen meebrengt, de krant leest, een kopje koffie drinkt, een praatje maakt of samen een potje biljart of kaart. Om 12.00 uur start het eetpunt en ‘s middags kun je deelnemen aan een van de activiteiten. In november volgt een inloopweekend zodat iedereen de resultaten kan komen bekijken. En wellicht daarna vaker terugkomt.

De ontmoetingsruimte maakt onderdeel uit van Steunpunt plus van Stichting Dorpsoverleg Lierop.

dorpsoverleg Lierop is sinds 2018 bezig met het ontwikkelen van deze ontmoetingsruimte voor Lierop. Dit is ingegeven door signalen uit de samenleving dat het risico op sociaal isolement bij – met name - ouderen toeneemt. De signalen komen vanuit familie, zorgmedewerkers, de dorpsondersteuner en de gastvrouwen van Steunpunt Plus.

Het doel van Steunpunt Plus is om ouderen in Lierop zo lang mogelijk op een fijne en veilige manier in hun eigen omgeving te laten wonen. Sociale contacten zijn daarvoor essentieel, maar elkaar ontmoeten is niet altijd vanzelfsprekend. De ontmoetingsruimte is daar een belangrijke stimulans voor.

Om dit mogelijk te maken krijgen de recreatiezaal en entree een totale facelift: stoffering, vloer, muren, audio- en videotechniek, meubilair en aankleding. Er komt een zithoekje, een leestafel, een kast met spellen, een biljarttafel, een TV en gezellige tafelsetjes. Verder wordt de elektra inclusief verlichting aan de huidige veiligheidsnormen aangepast en wordt de tv- en audio-apparatuur vernieuwd. Accessoires maken het plaatje compleet.

Aan dit alles hangt een dermate fors prijskaartje dat dit niet uitsluitend door de Stichting Dorpsoverleg Lierop kan worden gedragen. Het Dorpsoverleg heeft daarom in de afgelopen periode bij een aantal instanties en fondsen subsidies aangevraagd en gekregen. Zonder de financiële ondersteuning van Oranje Fonds, Stichting Steun Welzijnszorg, Stichting Dr. Eijnattenfonds, , ONA, VSBfonds, Kansfonds, Gemeente Someren, WoCom en Woningstoffeerder Janus van Eijk zou de realisatie van het project niet mogelijk zijn geweest. Ook onze werkgroep en vrijwilligers zijn onmisbaar voor de realisatie.

Concreet betekent de renovatie dat per 13 september tot naar verwachting eind oktober, de recreatiezaal van Henricushof gesloten zal zijn. Gedurende die periode zal het eetpunt verplaatst worden naar een andere locatie binnen Henricushof en gaan de middagactiviteiten naar De Vurherd met uitzondering van het biljarten. Dat zal in deze periode niet mogelijk zijn. Het bloedprikken en de medicijnuitgifte blijven voor zover mogelijk plaatsvinden in Henricushof.

Dit project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële ondersteuning van:

 
 
 
  

 

 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Nieuwsbrief
06-05-2021

Omdat we al een tijdje niet vergaderd hebben willen we jullie via de nieuwsbrief hieronder op de hoogte stellen van de stand van zaken van een aantal onderwerpen. 

1. 

Henricushof wordt de nieuwe huiskamer van Lierop

Onder deze titel zijn we voortvarend aan de slag gegaan met plannen maken en subsidie aanvragen. Er is gekeken naar een fikse update en het beschrijven van de nieuwe functie van de recreatiezaal als ‘de huiskamer van Lierop’, voor zowel voor de bewoners van Henricushof als voor alle Lieroppenaren die overdag elkaar willen ontmoeten voor een kopje koffie, praatje of activiteit. De begroting voor het hele plan bedraagt € 45.000,- waarvan we inmiddels € 34.500 aan subsidie en eigen bijdrage gedekt hebben. Met tot nu toe dank aan Stichting Steun Welzijnszorg, Dr. Eijnattenfonds, Gemeente Someren, VSBfonds en ONA. We hebben er vertrouwen in dat de resterende € 10.000 ook gaan lukken zodat we in september dit jaar met de uitvoering kunnen beginnen. We wachten nog op besluiten van 3 fondsen en 1 donatieclub. Klik hier voor het projectplan. 
 

Nota burgerparticipatiebeleid

Op 25 februari j.l. stelde de gemeenteraad van Someren de nota burgerparticipatie vast. Voor input voor de uitvoering ervan nemen twee leden van het dagelijks bestuur in mei deel aan een online meeting met andere dorps- en wijkraden en betrokken organisaties.
 
Bestemmingsplan Henricushof.

Naar aanleiding van vragen uit de laatste vergadering over het toekenningsbeleid van Wocom in relatie tot het bestemmingsplan voor Henricushof hebben wij zoals afgesproken een brief naar het college gestuurd. Hierin verzoeken wij om een reactie van het gemeentebestuur met betrekking tot vermeend strijdig gebruik van een aanleunwoning binnen het complex Henricushof te Lierop. Op deze brief hebben wij inmiddels een reactie gekregen. Klik hier voor de brief aan de gemeente en hier, hier en hier voor het antwoord (pagina 1, 2 en 3).

Afsluiting Steemersteweg

Begin april werd Lierop onverwacht geconfronteerd met een volledige afsluiting van de Steemertseweg tot aan het viaduct. Hoewel het college anders doet voorkomen was het Dorpsoverleg Lierop niet op de hoogte van de combinatie van werkzaamheden die de volledige afsluiting nodig maakte. De communicatie hierover verliep niet goed. Ook achtten wij de omleidingsroute via Groene Beemdweg en Hogeweg onveilig met name voor fietsers. Wij hebben hierover een brief geschreven aan het college en gemeenteraad waarop wij tot aan het schrijven van deze nieuwsbrief geen inhoudelijke reactie hebben mogen ontvangen. Klik hier voor de brief.

Schriftelijke informatie vanuit het college over diverse lopende onderwerpen

Klik hier voor de informatie

Geluidsscherm A67

Frank van Kruijsdijk (gemeente Someren) komt direct na de meivakantie met een voorstel voor een datum voor een uitgebreide teamssessie waarbij de stand van zaken geluidsscherm wordt besproken. Verdere informatie volgt.

Voetpad Heesvenstraat.

De laatste stand van zaken ontvingen we per onderstaande mail op 13 april j.l van Cristian Timmermans, Projectmanager Afdeling Beheer en Uitvoering.

Geacht dorpsoverleg Lierop,

Langs deze weg wil ik jullie graag informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanleg van een informeel voetpad langs de Heesvenstraat te Lierop. Het verzoek tot een voetverbinding van jullie zijde ligt er heel lang, maar helaas is het nog niet tot uitvoering er van gekomen. Door personele mutaties heeft het project niet de aandacht gekregen dat het zou moeten krijgen, mijn excuses hiervoor. Ik ben jullie nieuwe contactpersoon voor de voorbereiding en uitvoering van het project ‘voetpad Heesvenstraat’, inclusief bijbehorende communicatie.

Om het project niet nog verder te vertragen, hebben we het project opgesplitst in twee fasen:

1. Gedeelte komgrens – Otterdijkseweg

2. Gedeelte Otterdijkseweg – Laan ten Boomen

Fase 1 kan geheel op eigen grond worden gerealiseerd (zuidzijde Heesvenstraat), fase 2 niet (noordzijde Heesvenstraat). Fase 1 is inmiddels op schetsniveau uitgewerkt en wordt op dit moment intern getoetst (wegbeheer, waterbeheer, groenbeheer etc.). Zodra de resultaten van toetsing bekend zijn en zo nodig verwerkt, neem ik opnieuw even contact met jullie op om dit samen te bespreken. Als jullie op voorhand al vragen of opmerkingen hebben, hoor ik ze graag. Tot snel!

Met vriendelijke groet, Cristian Timmermans Projectmanager Afdeling Beheer en Uitvoering

 

Uitdeelpost naar Henricushof

Benu apotheek Someren stopte eind februari met het uitdelen van medicijnen op de uitdeelpost in de Lije. Dorpsoverleg Lierop heeft de recreatiezaal van het Steunpunt Plus in Henricushof hiervoor beschikbaar gesteld. Vanaf 1 maart worden hier de medicijnen verstrekt op werkdagen tussen 16.45 - 17.00 uur.

 

Gevolgen sluiting De Vurherd

De verplichte sluiting van gemeenschapshuis De Vurherd als gevolg van de Covid 19 maatregelen heeft een flink gat geslagen in de financiële huishouding van De Vurherd met een negatief resultaat over 2020 als gevolg. De gevolgen voor 2021 zijn nog niet duidelijk omdat de sluiting nog voortduurt. Tim Vullings heeft als penningmeester van het Dorpsoverleg het verlies in beeld gebracht en een verzoek tot compensatie naar de gemeente gestuurd.

 

WBTR

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet gaat over de hoofdelijke (persoonlijke) aansprakelijkheid van bestuurders en de afspraken die bestuurders maken over bestuurlijke zaken omtrent o.a. stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur. Mark Gofers, vicevoorzitter bekijkt op dit moment de gevolgen van de wet en hoe deze te implementeren.

 
 

Zodra het weer kan vergaderen we weer live in De Vurherd. We zullen deze nieuwsbrief dan ook agenderen voor eventuele vragen en toelichting. Mochten er voor nu dringende vragen zijn, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar info@dorpsoverleglierop.nl

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Afsluiting Steemertseweg
14-04-2021
De langdurige afsluiting van de Steemertseweg zorgt voor verkeersonveilige situaties voor met name fietsers op de omleidingswegen Groene Beemdweg en Hogeweg.  Over deze en andere gevolgen van de afsluiting en de gebrekkige communicatie hierover hebben we een brief gestuurd naar het college en de gemeenteraad van Someren. We vragen daarin met name te zorgen voor een doorgang voor fietsers tijdens de werkzaamheden. 
 
Lees hier de brief 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Henricushof wordt de huiskamer van Lierop
05-04-2021
Onder deze naam zijn we druk bezig met het realiseren van een open ontmoetingsplek in de vorm van een huiskamer voor iedereen vanaf 55+ in Henricushof. 
De recreatiezaal en entree krijgen een totale facelift: stoffering, vloer, muren, audio- en videotechniek, meubilair en aankleding. Er komt een zithoekje, een leestafel, een kast met spellen, een biljarttafel, een TV en gezellige tafelsetjes. Verder wordt de elektra inclusief verlichting aan de huidige veiligheidsnormen aangepast en wordt de tv- en audio-apparatuur vernieuwd.
 
De recreatiezaal wordt een hiermee een open huiskamer; gezellig, warm en uitnodigend voor iedereen. Het is een plek waar men vrij in en uitloopt. Voor de bewoners van Henricushof, voor de nog zelfstandig wonende ouderen in Lierop en voor iedereen die graag aanschuift, verhalen meebrengt en op die manier het contact met de buitenwereld bevordert. De krant lezen, een kopje koffie drinken, een praatje maken, samen een potje biljarten of deelnemen aan een van de middagactiviteiten. Met om 12.00 uur de warme
maaltijd van het eetpunt. Iedere dag open en de H. Mis zoals vanouds op de woensdagavond. Het is er allemaal mogelijk samen met onze gastvrouwen en vrijwilligers.
 
Voor de realisatie is een werkgroep ingericht en zijn een aantal fondsen en stichtingen  aangeschreven voor de financiering. We hopen dat het gaat lukken en we in september/oktober aan de slag kunnen!
 
Wil je meer weten of iets bijdragen, in wat voor vorm dan ook: lees hier ons hele plan!  
Klik hier voor de financiering van het plan, actueel tot 2 mei 2021 
 
  
 
 
De huidige recreatiezaal. 
 
 
 
 Het moodboard voor de nieuwe inrichting van de recreatiezaal tot huiskamer van Lierop. 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Help jij ook mee Lierop zwerfvuilvrij maken?
24-02-2021

Op zaterdag 20 maart 2021 vindt weer de jaarlijkse zwerfvuildag plaats. Helaas gooide vorig jaar het coronavirus roet in het eten en heeft de zwerfvuildag geen doorgang kunnen vinden. Dat willen we dit jaar niet laten gebeuren, temeer niet omdat Lierop op het moment niet bepaald zwerfvuil-vrij is te noemen! Dit betekent dat er is gezocht naar een zo goed mogelijk en ontzorgde, maar tegelijkertijd een corona-proof manier om de zwerfvuildag doorgang te kunnen laten vinden. Wij hebben die gevonden in de vorm dat iedereen die zich daartoe geroepen voelt individueel op 20 maart aanstaande zwerfvuil in ons Lierop kan verzamelen. Gerard Claassen zal, in overleg met de gemeente Someren, er voor zorgen dat vanaf 9.00 uur bij de Vurherd zakken, zakhouders en grijpers af te halen zijn. De met zwerfvuil gevulde zakken kunnen diezelfde morgen weer bij de Vurherd worden afgegeven (tenzij in overleg met Gerard anders afspraken worden gemaakt). Om inzichtelijk te hebben hoeveel materiaal beschikbaar moet zijn, vragen we je om jezelf aan te melden bij Gerard via gerardenmarieke@outlook.com dan wel via 06 - 228 929 65.

Samen maken we Lierop weer zwerfvuilvrij!

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)

Reageren

Sluiten
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Reactie:

Reacties

Sluiten
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Lijestraat 4
5715 AX  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris: Riet vd Hurk
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016