Overig
Werkgroepen
 
Dorpsoverleg Lierop kent een tweetal werkgroepen die vallen onder haar verantwoordelijkheid:
 
Werkgroep Park
Beheersgroep De Vurherd
 
De werkgroepen informeren het bestuur van het Dorpsoverleg minimaal één keer per jaar, meestal tijdens de jaarvergadering, over de stand van zaken van hun activiteiten. 
 

Financiële ondersteuning

Dorpsoverleg Lierop stimuleert, initieert en ondersteunt (lokale) sociaal culturele activiteiten, maatschappelijke acties en andere initiatieven en activiteiten. Het betreft een jaarlijkse financiële ondersteuning of een startfinanciering met als doel financiële zelfstandigheid. Toekenning van de financiële bijdrage vindt pas plaats na besluitvorming in de openbare vergadering op basis van advies van het dagelijks bestuur.
 
Onder welke voorwaarden kan een initiatief worden ondersteund?
Initiatieven die geen vereniging met leden zijn, in die zin ook geen juridische status hebben en geen (regelmatige) inkomsten uit lidmaatschap kennen, kunnen voor ondersteuning door Dorpsoverleg Lierop in aanmerking komen. Het initiatief moet voor alle inwoners, binnen de gestelde doelgroep, toegankelijk zijn. Eén keer per jaar legt de ontvanger een (beperkte) financiële en inhoudelijke verantwoording af in de openbare vergadering.
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Lijestraat 4
5715 AX  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris: Riet vd Hurk
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016